nusiieškoti

nusiieškoti
nusiieškóti, nusiíeškoti nusivaikščioti, nusiplūkti beieškant: Kiek nusibraižėm, nusiieškójom, kol radom tą kalną! KlvrŽ. \ ieškoti; apieškoti; atieškoti; išieškoti; nusiieškoti; paieškoti; parieškoti; perieškoti; praieškoti; priieškoti; suieškoti; užieškoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • apieškoti — apieškoti, apieškoti tr. 1. apžiūrėti, apeiti ieškant: Apieškojau visuose kraštuose avių ir neradau J. Apieškojau pėdų apie kaimą, toliau nebesekiau Srv. Apieškojau, regis – grąžtelio niekur nesmato Sdk. | refl. tr.: Jau mūsų drevę bitės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atieškoti — atieškoti, atieškoti tr. 1. atgauti, atrasti ieškant, suieškoti atgal: Ana atieškojo prapuolusius daiktus J. Žiedą atieškojo BsPIII293. Tai jisai suprato, kad ta jo pirmutinė pati jį atieškojo LB170. Geriaus buvo išsižadėti tų piningų nekaipo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ieškoti — ieškoti, ieško, ojo tr. KlG107, K, Nm, Mrj, Slnt, ieškoti, o, ojo Ds, Kp, Slm, Dbk, Dv, Lp, ieškoti, oja, ojo Švnč, Ad, Rud, Lš 1. rūpintis rasti pamestą ar dingusį daiktą; norėti rasti, gauti reikalingą daiktą: Plaučiūns pamestų rykų lauke… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išieškoti — išieškoti, išieškoti tr. 1. išžiūrėti, išnaršyti, apeiti ieškant, stengiantis ką atrasti: Vaikai išieškojo, išlandė visus patvorius, o kepurės kaip nėr, teip nėr Ėr. Išieškojau visus pašalius J. Visus kampus išieškojo OG83. Karaliūnas visur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paieškoti — paieškoti, paieškoti tr. 1. stengtis, pasirūpinti rasti: Ar paieškai kada kiškių? J.Jabl. Nueik į girią, paieškok grėbliakočių J.Jabl. Paieškok kur gerų arklių pirkt Ėr. Paieškok kaip duonos ir rasi Skdt. Jis toks vyras, kad reik paieškoti (geras …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parieškoti — tr. susigrąžinti, parsigabenti susiieškojus: Aukso žiedą dovanos, savo šalelėn parieškos TŽI167. Tokią nedrūtą neleis į Kauną, kad nereiktų parieškot Gs. Būdavo ir tokių, kuriuos iš smuklės moterys turėdavo parieškoti rš. ieškoti; apieškoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perieškoti — perieškoti, perieškoti tr. 1. dar kartą apieškoti: Perieškok da kartą stalčiuką – rasi Slm. | refl.: Ale gerai persiieškok srš. 2. praleisti kurį laiką beieškant: Perieškojau per dieną arklių J. 3. patikrinti, peržiūrėti: Apskųstasis po sūdu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praieškoti — praieškoti, praieškoti tr. praleisti kurį laiką beieškant: Praieškojo grėblio pusę dienos Slm. Praieškojom vaiko tris dienas rš. ieškoti; apieškoti; atieškoti; išieškoti; nusiieškoti; paieškoti; parieškoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priieškoti — priieškoti, priieškoti 1. tr. ieškant pririnkti: Jis padėjo man ir bulvių priieškot Rdm. Patvorėliais išvaikščiota, dilgėlėlių priieškota Srj. 2. refl. nusibosti beieškant: Aš jau prisiieškojau, dabar tu ieškok! Slm. ieškoti; apieškoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suieškoti — suieškoti, suieškoti tr. 1. surasti ieškant: Prapuolusį peilį suieškojau, t. y. suradau J. Suieškok mano klumpes Grš. Pinigus suieškoti N. Suieškojo visus lietuvius rš. ^ Vakar dienos nesuieškosi TŽIII375. | refl. tr.: Kas ko ieško, tai ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”